Sprawdzamy wiadomości na temat kształtowania państwa polskiego – walka o granice II R.P. – klasa VII A

Kartkówka będzie dostępna w dniu 24.04.2020 roku w godzinach 8:50 – 9:35