Sprawdzamy wiadomości na temat kształtowania państwa polskiego – walka o granice II R.P. – klasa VII C

Kartkówka dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Kartkówka będzie dostępna w dniu 23.04.2020 roku w godzinach 8:50 – 9:35