Sprawdzamy wiadomości z działu: „Starożytny Rzym” – klasa V

Cele lekcji: Sprawdzisz utrwalone wcześniej wiadomości na temat Starożytnego Rzymu