Utrwalamy wiadomości na temat monarchii stanowej w Polsce

Temat: Utrwalamy wiadomości na temat monarchii stanowej w Polsce.

Cel lekcji: Poznasz wybrane przywileje szlachty.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybrane przywileje szlachty.

Proces tworzenia się stanu szlacheckiego w Polsce trwał 100 lat. W tym czasie władcy nadawali liczne przywileje szlachcie, dzięki którym grupa ta zdobyła duże uprawnienia. Miała także duży wpływ na rządy w państwie.

Ilustracja 1. Szlachta polska. Wikipedia.pl

Ilustracja 2. Szlachta polska. Wikipedia.pl

Ilustracja 3. Herb szlachecki. Wikipedia.pl

Ilustracja 4. Szlachta polska. Wikipedia.pl

Polecenia dla uczniów:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Przeczytaj podane informacje  i tekst z podręcznika.
  3. Przeanalizuj infografiki.
  4. Wypisz z podręcznika przykłady wybranych przywilejów szlacheckich – 224/225.