Utrwalamy wiadomości z działu: „Pierwsze cywilizacje”

Temat: Utrwalamy wiadomości z działu: „Pierwsze cywilizacje”.

Cele lekcji: Utrwalisz i sprawdzisz wiadomości  z rozdziału.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem, kiedy, gdzie pojawili się przodkowie człowieka i wyjaśniam termin prehistoria.
 2.  Znam różnice między koczowniczym a osiadłym trybem życia.
 3. Znam skutki osiadłego trybu życia.
 4. znam znaczenie wielkich rzek dla rozwoju najstarszych cywilizacji
 5. wymieniam cywilizacje, wiem, kiedy i gdzie powstały pierwsze miasta -państwa
 6. wymieniam osiągnięcia cywilizacyjne mieszkańców starożytnej Mezopotamii
 7. wyjaśniam pojęcia: Mezopotamia, cywilizacja,  kodeks.
 8. Wiem, kiedy i gdzie powstał starożytny Egipt.
 9. Wyjaśniam strukturę społeczną w starożytnym Egipcie.
 10. Wymieniam wybrane osiągnięcia cywilizacji egipskiej.
 11. Wyjaśniam pojęcia: politeizm, sfinks, piramida i wymieniam wybrane bóstwa Egipcjan
 12. Wymieniam wybrane elementy z dziejów Izraelitów.
 13. Wyjaśniam: monoteizm, judaizm, Dekalog, Tora.
 14.  Znam postaci: Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon
 15. wiem, kiedy i gdzie powstały najstarsze  cywilizacje Chin i Indii.
 16. wymieniam osiągnięcia cywilizacyjne mieszkańców Dalekiego Wschodu.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Naucz się  tematów do sprawdzianu.