Wymieniamy osiągnięcia w zakresie kultury i nauki epoki renesansu

Temat: Wymieniamy osiągnięcia w zakresie kultury i nauki epoki renesansu.

Cele lekcji: Scharakteryzujesz cechy renesansu europejskiego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam co to jest renesans i humanizm.
 2. Wymieniam cechy renesansu europejskiego.
 3.  Podaję przykłady największych osiągnięć mistrzów epoki renesansu.

Renesans to epoka w kulturze i sztuce europejskiej, trwający od XIV do końca XVI w.

Humanizm to pogląd stawiający człowieka w centrum zainteresowania artystów.

Badaczy, znawców kultury i języków starożytnych zaczęto nazywać humanistami (od łacińskiego słowa humanus – ludzki). W centrum zainteresowania stawiali oni człowieka i jego życie Humaniści jako swoje hasło przyjęli cytat z dzieła rzymskiego pisarza „Człowiekiem jestem, nic, co ludzkie nie jest mi obce”. 

Cechy renesansu europejskiego:

 1. w centrum zainteresowania jest człowiek
 2. sięganie do wzorów architektury antycznej
 3. wszechstronne wykształcenie
 4. wszechstronne zainteresowania i umiejętności.

Przykłady największych osiągnięć mistrzów epoki renesansu:

 1. Michał Anioł Buonarroti: kopuła bazyliki św. Piotra w Rzymie, rzeźbyDawid, Mojżesz, Pita, freski

Ilustracja ½ Michał Anioł i dzieła. Wikipedia

Ilustracja 3/4 Michał Anioł i dzieła. Wikipedia

Ilustracja 5/6 Michał Anioł i dzieła. Wikipedia

 • Leonardo da Vinci – Mona Lisa, Dama z łasiczką, Ostatnia wieczerza.

Ilustracja ½ Leonardo da Vinci i dzieła. Wikipedia

Ilustracja ½ Leonardo da Vinci i dzieła. Wikipedia

 • Rafael Santi – obrazy przedstawiające Maryję z Dzieciątkiem.

Ilustracja ½ Rafael Santi i dzieła. Wikipedia

Ilustracja 3/4 Rafael Santi i dzieła. Wikipedia

Katedra florencka i Bazylika św. Piotra w Rzymie
W XV wieku wzniesiono we Florencji nową katedrę, którą wykończono w sposób nietypowy jak na ówczesne czasy. Cechą charakterystyczną nowej świątyni była ogromna kopuła, górująca nad całym miastem. Rozwiązanie to stało się wkrótce niezwykle modne i w wielu miastach włoskich zaczęto budować podobne kościoły.

Ilustracja ½ Kopuła katedry florenckiej. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Naucz się tego tematu.