Wymieniamy państwa członkowskie  UE i ich stolice.

Cel lekcji: Poznasz państwa członkowskie UE i ich stolice .

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam państwa członkowskie UE i ich stolice .

Ilustracja 1. Flagi państw UE. Wikipedia

Ilustracja 2. Flagi państw UE. Wikipedia

Ilustracja 3. Flagi państw UE. Wikipedia