Lekcje VIII

Omawiamy warunki asertywności

Temat: Omawiamy warunki asertywności. Cele lekcji: Poznasz cechy postawy asertywnej. Kryteria sukcesu: Wyjaśniam pojęcie asertywności i rozpoznaję postawy asertywne oraz postawy uległości, agresji i manipulacji. Wyjaśniam warunki asertywności. Podaję przykłady sytuacji, w których młody człowiek powinien [więcej…]

Brak grafiki
Lekcje VIII

Poznajemy grupy społeczne

Temat: Poznajemy grupy społeczne. Cele lekcji: Poznasz różne grupy społeczne i ich cechy. Kryteria sukcesu: Podaję przykłady grup społecznych. Wyjaśniam cechy grup społecznych. Podaję przykłady korzyści i zagrożeń wynikających z bycia w grupie. Grupa społeczna. [więcej…]