Brak grafiki
Lekcje VIII

Poznajemy prawa konsumenta

Temat: Poznajemy prawa konsumenta. Cele lekcji: Poznasz wybrane prawa konsumenta. Kryteria sukcesu: Wyjaśniam kto to jest konsument i wymieniam podstawowe prawa jemu przysługujące. Podaję przykłady łamania praw konsumenta. Wypełniam przykładowy formularz reklamacyjny. Gospodarka to jeden [więcej…]

Lekcje VIII

Omawiamy warunki asertywności

Temat: Omawiamy warunki asertywności. Cele lekcji: Poznasz cechy postawy asertywnej. Kryteria sukcesu: Wyjaśniam pojęcie asertywności i rozpoznaję postawy asertywne oraz postawy uległości, agresji i manipulacji. Wyjaśniam warunki asertywności. Podaję przykłady sytuacji, w których młody człowiek powinien [więcej…]

Brak grafiki
Lekcje VIII

Poznajemy grupy społeczne

Temat: Poznajemy grupy społeczne. Cele lekcji: Poznasz różne grupy społeczne i ich cechy. Kryteria sukcesu: Podaję przykłady grup społecznych. Wyjaśniam cechy grup społecznych. Podaję przykłady korzyści i zagrożeń wynikających z bycia w grupie. Grupa społeczna. [więcej…]