Lekcje VIII

Omawiamy warunki asertywności

Temat: Omawiamy warunki asertywności. Cele lekcji: Poznasz cechy postawy asertywnej. Kryteria sukcesu: Wyjaśniam pojęcie asertywności i rozpoznaję postawy asertywne oraz postawy uległości, agresji i manipulacji. Wyjaśniam warunki asertywności. Podaję przykłady sytuacji, w których młody człowiek powinien [więcej…]